Kunst i det offentlige rum/stedsspecifik kunst

Kurset henvender sig til alle udøvende kunstnere, som har brug for at få styrket deres kompetencer i forbindelse med udsmykningsopgaver. Kurset indeholder 5 moduler fordelt i foråret 2018, hvor I vil få indblik i, hvordan man byder ind på offentlige udsmykningsopgaver, herunder skitseproces og udførelse af det færdige projektforslag samt præsentation af dette for opgaveudbyderen. Kurset forløber som en række foredrag, introduktioner og workshops.

I forbindelse med forløbet vil der blive mulighed for at give et forslag på en reel udsmykningsopgave på DOKK1. Men du er også velkommen til at komme med et selvvalgt projektforslag. Projektforslag til konkurrencen om udsmykning af ét studierum på DOKK1 vil blive bedømt af eksterne censorer samt repræsentanter fra DOKK1. Vinderen vil få et lille symbolsk honorar (kr. 2.000) samt omkostninger til etablering af værket dækket (ca. kr. 8.000).

Det forventes at deltagere i kurset selv sørger for at installere Adobe Photoshop på deres bærbare computere, da dette er en forudsætning for at kunne deltage i kursets workshops.

Materialeomkostninger i forbindelse med kursets workshops afholdes af kursisterne selv.

MODUL 1: PRÆSENTATION OG SKITSE
v. billedkunstner Peter Land

Dag 1: HVORDAN BYDER MAN IND PÅ ET OFFENTLIGT UDSMYKNINGSPROJEKT?
-Hvordan kommer man i betragtning til en offentlig udsmykning? Kan man selv gøre noget for at komme i betragtning?
-Indlæg ved Peter Flejsborg, Galleri Profilen.
-Indlæg ved tidligere medlem af Statens Kunstfonds Legat og Indkøbsudvalg

 Dag 2: SKITSEPROCESSEN OG DET FÆRDIGE PROJEKTFORSLAG
-Hvad skal man tage højde for når man laver udsmykningsforslag til det offentlige rum? Er byrummet din medspiller eller din modstander?
-Foredrag v. Peter Land, som indvier kursisterne i egne erfaringer med udsmykninger i det offentlige rum. Herunder hvad man skal huske på, når man skal præsenterer et projektforslag for en opgaveudbyder, bl.a. logistik og økonomi.
-Indlæg ved billedkunstner Lene Desmentik, tidligere formand for billedkunstudvalget i Aarhus Kommune (2014-2017).

Dag 3: SPARRING PÅ SKITSEOPLÆG
-Deltagerne præsenterer et pre-forslag på en udsmykning, som diskuteres med underviseren.
-Sparring og vejledning i forhold til oplægget, som deltageren skal arbejde videre med i de næste moduler.


MODUL 2: PLANTENING, MODELLER OG ARKITEKTONER  
v. billedkunstner Peter Lunding

Kurset vil handle om, hvordan man beskriver et konkret sted i tegning og model.  For at redegøre for et tænkt værk på et konkret sted skal man kunne beskrive stedet og værket i præcise tegninger og i en model, der nøgternt gør rede for værkets størrelse og placering i forhold til omgivelserne. Det er vigtigt i opgaven med at forklare værket for andre, men kan også være meget brugbar for dig selv i forbindelse med prissætning og videreudvikling.

Vi vil gå i byen og på nettet og hente oplysninger om et steds fysiske forhold. Ud fra fotos og simple opmålinger vil vi lave tegninger og modeller i forskellige målestoksforhold, som giver en troværdig skildring af stedet. Ud over det vil vi snakke om modellen som arbejdsredskab.

 
MODUL 3: PHOTOSHOP
v. Jeanette Land Schou

Dag 6-7: PHOTOSHOP SOM SKITSEREDSKAB
Kurset vil indeholde en generel indføring i Photoshop programmets principper omkring at arbejde i lag, behandling af foto, lyssætning og regulering, affotografering af modeller samt forståelse af file-størrelser og formater. Det er en forudsætning, at du medbringer egen computer med installeret Photoshop-program

MODUL 4: SPARRING OG VEJLEDNING PÅ PROJEKTET
v. Peter Land

Dag 8: SPARRING OG VEJLEDNING
Denne dag er afsat til sparring og vejledning på egne projekter med Peter Land


MODUL 5: PRÆSENTATION OG EVALUERING
v. Peter Land

Dag 9-10: PRÆSENTATION AF KURSISTERNES EGNE PROJEKTFORSLAG TIL UDSMYKNING AF ET OFFENTLIGT STED I ÅRHUS

Kurset henvender sig til alle udøvende kunstnere, som har brug for at få styrket deres kompetencer i forbindelse med udsmykningsopgaver. Kurset indeholder 5 moduler fordelt i foråret 2018, hvor I vil få indblik i, hvordan man byder ind på offentlige udsmykningsopgaver, herunder skitseproces og udførelse af det færdige projektforslag samt præsentation af dette for opgaveudbyderen. Kurset forløber som en række foredrag, introduktioner og workshops.

I forbindelse med forløbet vil der blive mulighed for at give et forslag på en reel udsmykningsopgave på DOKK1. Men du er også velkommen til at komme med et selvvalgt projektforslag. Projektforslag til konkurrencen om udsmykning af ét studierum på DOKK1 vil blive bedømt af eksterne censorer samt repræsentanter fra DOKK1. Vinderen vil få et lille symbolsk honorar (kr. 2.000) samt omkostninger til etablering af værket dækket (ca. kr. 8.000).

Det forventes at deltagere i kurset selv sørger for at installere Adobe Photoshop på deres bærbare computere, da dette er en forudsætning for at kunne deltage i kursets workshops.

Materialeomkostninger i forbindelse med kursets workshops afholdes af kursisterne selv.

MODUL 1: PRÆSENTATION OG SKITSE
v. billedkunstner Peter Land

Dag 1: HVORDAN BYDER MAN IND PÅ ET OFFENTLIGT UDSMYKNINGSPROJEKT?
-Hvordan kommer man i betragtning til en offentlig udsmykning? Kan man selv gøre noget for at komme i betragtning?
-Indlæg ved Peter Flejsborg, Galleri Profilen.
-Indlæg ved tidligere medlem af Statens Kunstfonds Legat og Indkøbsudvalg

 Dag 2: SKITSEPROCESSEN OG DET FÆRDIGE PROJEKTFORSLAG
-Hvad skal man tage højde for når man laver udsmykningsforslag til det offentlige rum? Er byrummet din medspiller eller din modstander?
-Foredrag v. Peter Land, som indvier kursisterne i egne erfaringer med udsmykninger i det offentlige rum. Herunder hvad man skal huske på, når man skal præsenterer et projektforslag for en opgaveudbyder, bl.a. logistik og økonomi.
-Indlæg ved billedkunstner Lene Desmentik, tidligere formand for billedkunstudvalget i Aarhus Kommune (2014-2017).

Dag 3: SPARRING PÅ SKITSEOPLÆG
-Deltagerne præsenterer et pre-forslag på en udsmykning, som diskuteres med underviseren.
-Sparring og vejledning i forhold til oplægget, som deltageren skal arbejde videre med i de næste moduler.


MODUL 2: PLANTENING, MODELLER OG ARKITEKTONER  
v. billedkunstner Peter Lunding

Kurset vil handle om, hvordan man beskriver et konkret sted i tegning og model.  For at redegøre for et tænkt værk på et konkret sted skal man kunne beskrive stedet og værket i præcise tegninger og i en model, der nøgternt gør rede for værkets størrelse og placering i forhold til omgivelserne. Det er vigtigt i opgaven med at forklare værket for andre, men kan også være meget brugbar for dig selv i forbindelse med prissætning og videreudvikling.

Vi vil gå i byen og på nettet og hente oplysninger om et steds fysiske forhold. Ud fra fotos og simple opmålinger vil vi lave tegninger og modeller i forskellige målestoksforhold, som giver en troværdig skildring af stedet. Ud over det vil vi snakke om modellen som arbejdsredskab.

 
MODUL 3: PHOTOSHOP
v. Jeanette Land Schou

Dag 6-7: PHOTOSHOP SOM SKITSEREDSKAB
Kurset vil indeholde en generel indføring i Photoshop programmets principper omkring at arbejde i lag, behandling af foto, lyssætning og regulering, affotografering af modeller samt forståelse af file-størrelser og formater. Det er en forudsætning, at du medbringer egen computer med installeret Photoshop-program

MODUL 4: SPARRING OG VEJLEDNING PÅ PROJEKTET
v. Peter Land

Dag 8: SPARRING OG VEJLEDNING
Denne dag er afsat til sparring og vejledning på egne projekter med Peter Land


MODUL 5: PRÆSENTATION OG EVALUERING
v. Peter Land

Dag 9-10: PRÆSENTATION AF KURSISTERNES EGNE PROJEKTFORSLAG TIL UDSMYKNING AF ET OFFENTLIGT STED I ÅRHUS


Tilmeld nu

Info

Holdnummer: 184094
Status: Igangsat
Første møde: 16-01-2018 09:15
Mødegange: 14
Lektioner: 74.5
Undervisere: Peter Land
Peter Lunding
Peter Flejsborg
Lene Desmentik
Jeanette Land Schou
Priser:
Almen DKK 5.450,00
Pensionister i Århus kommune DKK 5.210,00
Kursister med et handicap DKK 5.210,00
Ledige i Århus kommune DKK 5.210,00
Efterlønsmodtagere i Århus kommune DKK 5.210,00
Studerende/lærlinge i Århus kommune DKK 5.210,00

Mødegange

Start Slut Lektioner Lokale Sted
16-01-2018 09:15 16-01-2018 15:10 6,50 Semesterkursus maleri, E-2 Århus Kunstakademi
16-01-2018 10:00 16-01-2018 10:55 1,00 Semesterkursus maleri, E-2 Århus Kunstakademi
17-01-2018 09:15 17-01-2018 15:10 6,50 Semesterkursus maleri, E-2 Århus Kunstakademi
17-01-2018 10:00 17-01-2018 10:55 1,00 Semesterkursus maleri, E-2 Århus Kunstakademi
18-01-2018 09:15 18-01-2018 15:10 6,50 Semesterkursus maleri, E-2 Århus Kunstakademi
25-01-2018 09:15 25-01-2018 15:40 7,00 Basis, F-1 Århus Kunstakademi
26-01-2018 09:15 26-01-2018 15:40 7,00 Basis, F-1 Århus Kunstakademi
30-01-2018 09:15 30-01-2018 15:40 7,00 Semesterkursus maleri, E-2 Århus Kunstakademi
31-01-2018 09:15 31-01-2018 15:40 7,00 Semesterkursus maleri, E-2 Århus Kunstakademi
27-02-2018 09:00 27-02-2018 17:15 9,00 Semesterkursus maleri, E-2 Århus Kunstakademi
05-04-2018 09:15 05-04-2018 14:45 6,00 Semesterkursus maleri, E-2 Århus Kunstakademi
06-04-2018 09:15 06-04-2018 14:45 6,00 Semesterkursus maleri, E-2 Århus Kunstakademi
06-04-2018 13:00 06-04-2018 15:00 2,00 Semesterkursus maleri, E-2 Århus Kunstakademi
06-04-2018 13:00 06-04-2018 15:00 2,00 Semesterkursus maleri, E-2 Århus Kunstakademi
 • Start: 16-01-2018 09:15
  Slut: 16-01-2018 15:10
  Lektioner: 6,50
  Lokale: Semesterkursus maleri, E-2
  Sted: Århus Kunstakademi
 • Start: 16-01-2018 10:00
  Slut: 16-01-2018 10:55
  Lektioner: 1,00
  Lokale: Semesterkursus maleri, E-2
  Sted: Århus Kunstakademi
 • Start: 17-01-2018 09:15
  Slut: 17-01-2018 15:10
  Lektioner: 6,50
  Lokale: Semesterkursus maleri, E-2
  Sted: Århus Kunstakademi
 • Start: 17-01-2018 10:00
  Slut: 17-01-2018 10:55
  Lektioner: 1,00
  Lokale: Semesterkursus maleri, E-2
  Sted: Århus Kunstakademi
 • Start: 18-01-2018 09:15
  Slut: 18-01-2018 15:10
  Lektioner: 6,50
  Lokale: Semesterkursus maleri, E-2
  Sted: Århus Kunstakademi
 • Start: 25-01-2018 09:15
  Slut: 25-01-2018 15:40
  Lektioner: 7,00
  Lokale: Basis, F-1
  Sted: Århus Kunstakademi
 • Start: 26-01-2018 09:15
  Slut: 26-01-2018 15:40
  Lektioner: 7,00
  Lokale: Basis, F-1
  Sted: Århus Kunstakademi
 • Start: 30-01-2018 09:15
  Slut: 30-01-2018 15:40
  Lektioner: 7,00
  Lokale: Semesterkursus maleri, E-2
  Sted: Århus Kunstakademi
 • Start: 31-01-2018 09:15
  Slut: 31-01-2018 15:40
  Lektioner: 7,00
  Lokale: Semesterkursus maleri, E-2
  Sted: Århus Kunstakademi
 • Start: 27-02-2018 09:00
  Slut: 27-02-2018 17:15
  Lektioner: 9,00
  Lokale: Semesterkursus maleri, E-2
  Sted: Århus Kunstakademi
 • Start: 05-04-2018 09:15
  Slut: 05-04-2018 14:45
  Lektioner: 6,00
  Lokale: Semesterkursus maleri, E-2
  Sted: Århus Kunstakademi
 • Start: 06-04-2018 09:15
  Slut: 06-04-2018 14:45
  Lektioner: 6,00
  Lokale: Semesterkursus maleri, E-2
  Sted: Århus Kunstakademi
 • Start: 06-04-2018 13:00
  Slut: 06-04-2018 15:00
  Lektioner: 2,00
  Lokale: Semesterkursus maleri, E-2
  Sted: Århus Kunstakademi
 • Start: 06-04-2018 13:00
  Slut: 06-04-2018 15:00
  Lektioner: 2,00
  Lokale: Semesterkursus maleri, E-2
  Sted: Århus Kunstakademi

Underviser

Navn: Peter Land

Se CV her

Peter Land

Navn: Peter Lunding

Se CV her

Peter Lunding

Navn: Peter Flejsborg

Se CV her

Peter Flejsborg

Navn: Lene Desmentik

Se CV her

Lene Desmentik

Navn: Jeanette Land Schou

Se CV her

Jeanette Land Schou

Find vej

Adresse:
Århus Kunstakademi
(Semesterkursus maleri, E-2)
Vestergade 29
8000 Århus C